Geri
Dow Jones Endeksi

Dow Jones Endeksi Nedir? Detaylı Rehber

Dow Jones Endeksi, dünyanın en eski ve en tanınmış hisse senedi piyasası endekslerinden biridir. Genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik performansını ve genel piyasa trendlerini ölçmek için kullanılır. Dow Jones Industrial Average (DJIA) olarak da adlandırılan bu endeks, New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören 30 büyük ve önde gelen şirketin hisse senetlerinin ağırlıklı ortalamasını temsil eder.

Dow Jones Endeksi’nin oluşumu, 19. yüzyılın sonlarına dayanır. Charles Dow tarafından 1884 yılında oluşturulan endeks, orijinal olarak 12 sanayi şirketinin hisselerinin fiyatlarını takip etmek için kullanılmıştır. Günümüzde ise daha çeşitli sektörlerden ve endüstrilerden şirketlerin hisselerini kapsamaktadır.

Endeksteki her bir şirketin hisse senedi fiyatı, Dow Jones Endeksi’nin hesaplanmasında belirli bir ağırlığa sahiptir. Bu ağırlıklar genellikle hisse senedinin fiyatıyla orantılı olarak belirlenir. Bu nedenle, daha yüksek fiyatlı bir hissenin endeksteki ağırlığı, daha düşük fiyatlı bir hisseye göre daha fazla olacaktır.

Dow Jones Endeksi, yatırımcılara Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik sağlığını ve büyüme trendlerini anlama konusunda önemli bir gösterge sağlar. Ayrıca, endeks üzerindeki değişiklikler, yatırımcıların piyasadaki genel eğilimleri ve hisse senedi fiyatlarının nasıl etkilendiğini anlamalarına yardımcı olabilir.

Örneğin, eğer Dow Jones Endeksi bir dönemde sürekli olarak yükseliyorsa, bu genellikle Amerikan ekonomisinin güçlü olduğunu ve şirketlerin büyüdüğünü gösterir. Buna karşılık, endeks bir düşüş trendine girdiğinde, bu ekonomik belirsizlik veya durgunluk işaretleri olabilir, bu da yatırımcıların dikkatini çeker.

Dow Jones Endeksi, hem yatırımcılar hem de ekonomistler için önemli bir gösterge olarak kabul edilir ve Amerikan piyasasının genel sağlığını değerlendirmede yaygın bir araçtır.

Dow Jones Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Dow Jones Endeksi’nin hesaplanması oldukça basittir ve genellikle endeks üzerinde yer alan hisse senetlerinin fiyatlarının toplamıyla ilgilidir. Dow Jones Industrial Average (DJIA), New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören 30 büyük ve önde gelen şirketin hisse senetlerinin ağırlıklı ortalamasını temsil eder. İşte Dow Jones Endeksi’nin nasıl hesaplandığına dair temel bir açıklama:

 1. Hisse Senedi Fiyatlarının Toplanması: İlk adım, DJIA’ya dahil olan 30 şirketin hisse senedi fiyatlarının toplanmasıdır. Bu fiyatlar, genellikle bir günün kapanış saatlerinde alınır. Endeksin hesaplandığı zaman dilimine göre, hisse senetlerinin son fiyatları toplanır.
 2. Toplam Fiyatların Hesaplanması: Her bir hisse senedinin fiyatı, endeks hesaplaması sırasında belirli bir ağırlığa sahiptir. Bu ağırlıklar, endeksin daha doğru bir temsilini sağlamak için hisse senedi fiyatlarına göre belirlenir. Örneğin, daha yüksek fiyatlı bir hisse, endeksin toplam değerinde daha büyük bir etkiye sahip olacaktır. Dolayısıyla, her hisse senedinin ağırlıklı fiyatı hesaplanır.
 3. Ağırlıklı Ortalamanın Hesaplanması: Ardından, DJIA’ya dahil olan tüm hisse senetlerinin ağırlıklı fiyatları toplanır. Bu toplam, endeksin değerini oluşturur.
 4. Endeksin Hesaplanması: Son olarak, toplam ağırlıklı fiyatlar, endekse dayalı bir formül kullanılarak endeks değerine dönüştürülür. Bu genellikle toplam fiyatların, DJIA’nın bir katsayısı ile çarpılmasıyla yapılır.

Örneğin, DJIA’nın formülü şu şekilde olabilir: DJIA = (Hisse Senedi Fiyatı1 x Ağırlık1) + (Hisse Senedi Fiyatı2 x Ağırlık2) + … + (Hisse Senedi Fiyatı30 x Ağırlık30)

Bu hesaplamalar günlük olarak yapılır ve endeksin güncel değerini yansıtır. Dow Jones Endeksi’nin hesaplanma yöntemi, endeksin genel piyasa trendlerini ve Amerikan ekonomisinin sağlığını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır.

Dow Jones 30 Endeksinin Dezavantajları

Dow Jones 30 Endeksi, piyasa katılımcıları için birçok fayda sağlasa da, bazı dezavantajlara da sahiptir. Dow Jones 30 Endeksi’nin bazı dezavantajları:

 1. Sınırlı Şirket Kapsamı: Dow Jones 30 Endeksi, sadece 30 büyük ve önde gelen şirketin hisse senetlerini içerir. Bu nedenle, endeks genellikle Amerikan ekonomisinin genel sağlığını tam olarak yansıtmaz. Günümüzde küreselleşen dünyada, yalnızca 30 şirketin endekse dahil edilmesi, piyasadaki tüm önemli trendleri ve hareketleri göstermeyebilir.
 2. Ağırlıklı Ortalama Yöntemi: Dow Jones Endeksi, ağırlıklı ortalama bir endeks olarak hesaplanır. Bu, endekse dahil olan her bir şirketin hisse senedi fiyatının endeks değerine etkisinin fiyatıyla orantılı olduğu anlamına gelir. Bu, endeksi piyasada daha büyük hisse senetlerine karşı aşırı duyarlı hale getirebilir. Ayrıca, endeksin ağırlıklı ortalamasına dayalı olduğundan, bazı durumlarda endeks değerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığı görülebilir.
 3. Teknoloji ve Yenilik Şirketlerinin Yetersiz Temsili: Dow Jones 30 Endeksi’nin bileşenleri genellikle geleneksel sanayi ve mali sektörlerden şirketleri içerir. Teknoloji ve yenilik odaklı şirketlerin temsil edilmesi açısından eksik kalabilir. Günümüzde teknoloji sektörü, ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü haline geldiğinden, bu tür şirketlerin yetersiz temsili endeksin gerçek piyasa performansını tam olarak yansıtmayabilir.
 4. Dengeleme ve Değişikliklerin Etkisi: Dow Jones Endeksi’nde bileşenler zaman zaman değişebilir. Yeni şirketler endekse dahil edilirken bazıları çıkarılabilir. Bu değişiklikler, endeksin değerini ve performansını etkileyebilir. Özellikle büyük değişiklikler veya dengesizlikler endeksin güvenilirliğini azaltabilir ve yatırımcıları yanıltabilir.
 5. Manipülasyon Riski: Endeks bileşenlerinin piyasa değeri ve fiyatları üzerinde manipülasyon yapılabilir. Bu durum, endeksin gerçek piyasa koşullarını yansıtmamasına ve yatırımcıların yanıltılmasına neden olabilir.

Dow Jones 30 Endeksi’nin bazı dezavantajları olmasına rağmen, hala piyasalardaki genel eğilimleri ve ekonomik performansı anlamak için önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Ancak, yatırımcılar ve analistler, endeksin sınırlamalarını ve kapsamını dikkate almalı ve diğer göstergelerle birlikte kullanarak daha kapsamlı bir analiz yapmalıdır.

Dow Jones Endeksi’nin Özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik performansını ve genel piyasa trendlerini ölçmek için kullanılan bir araç olarak önemlidir. Dow Jones Endeksi’nin başlıca özellikleri:

 1. 30 Büyük Şirketin Temsili: Dow Jones Endeksi, New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören 30 büyük ve önde gelen şirketin hisse senetlerini içerir. Bu şirketler genellikle Amerikan ekonomisinin çeşitli sektörlerinden gelir ve endeksin genel piyasa hareketlerini yansıtması için dikkatle seçilir.
 2. Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama: Dow Jones Endeksi, hisse senedi fiyatlarının ağırlıklı ortalamasını temsil eder. Her bir şirketin hisse senedi fiyatı, endeksin hesaplanmasında belirli bir ağırlığa sahiptir. Bu ağırlıklar genellikle hisse senetlerinin piyasa değeri veya fiyatıyla orantılı olarak belirlenir.
 3. Fiyat Değişimlerine Duyarlılık: Dow Jones Endeksi, endeks içindeki şirketlerin hisse senedi fiyatlarındaki değişimlere son derece duyarlıdır. Bu nedenle, endeks değeri, endekse dahil olan şirketlerin performansındaki herhangi bir değişikliğe hızla tepki verebilir.
 4. Günlük Güncelleme: Dow Jones Endeksi, her iş günü piyasa kapanışından sonra güncellenir. Bu, endeksin güncel piyasa koşullarını yansıtmasını sağlar ve yatırımcılara günlük olarak piyasadaki eğilimleri izleme imkanı sunar.
 5. Tarihi ve Finansal Verilerin Önemi: Dow Jones Endeksi, Amerikan ekonomisinin ve finansal piyasalarının geçmiş performansını yansıtır. Bu nedenle, endeks değerlerindeki değişiklikler, ekonomik ve finansal trendlerin izlenmesi ve analiz edilmesi için önemli bir gösterge olarak kabul edilir.
 6. Uluslararası Yatırımcılar İçin Referans Noktası: Dow Jones Endeksi, Amerikan piyasalarının performansını izlemek ve analiz etmek isteyen uluslararası yatırımcılar için bir referans noktasıdır. Endeksin değerleri, küresel ekonomik ve finansal trendlerin anlaşılmasına ve Amerikan ekonomisindeki değişimlerin etkilerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Dow Jones Endeksi, Amerikan ekonomisinin ve finansal piyasalarının performansını izlemek ve değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Yatırımcılar ve analistler, endeksin özelliklerini anlayarak, piyasadaki eğilimleri ve ekonomik koşulları daha iyi anlayabilir ve gelecekteki yatırım kararlarını daha sağlam bir temele dayandırabilirler.

Dow Jones Endeksi Nasıl Yatırım Yapılır?

Dow Jones Endeksi’ne yatırım yapmanın birkaç farklı yolu vardır. bu endekse yatırım yapmanın başlıca yolları:

Endeks Fonları (ETF’ler): Dow Jones Endeksi’ne en kolay ve yaygın yatırım yöntemi, endeks fonları veya borsa yatırım fonları (ETF’ler) aracılığıyla yapılır. Dow Jones Endeksi’ni takip eden birçok ETF mevcuttur ve bu fonlar, endeksin performansını yansıtmayı hedefler. Yatırımcılar, bir aracı kurum aracılığıyla bu ETF’leri alıp satabilirler. ETF’ler, genellikle düşük maliyetli ve likit yatırım araçlarıdır ve Dow Jones Endeksi’nin genel performansına kolayca maruz kalmayı sağlarlar.

Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar: Yatırımcılar, Dow Jones Endeksi üzerine vadeli işlemler veya opsiyonlar alarak veya satış yaparak endeksin gelecekteki fiyat hareketlerine yatırım yapabilirler. Vadeli işlemler ve opsiyonlar, kaldıraçlı yatırım araçları olduğu için yüksek risk içerirler ve deneyimsiz yatırımcılar için önerilmez. Ancak, bu tür türev ürünler, endeks üzerinde daha karmaşık ve özelleştirilmiş stratejiler uygulamak isteyen yatırımcılar için bir seçenek olabilir.

Doğrudan Hisse Senedi Alımı: Bazı yatırımcılar, Dow Jones Endeksi’ne dahil olan şirketlerin hisse senetlerini doğrudan satın alarak endekse yatırım yapmayı tercih ederler. Ancak, bu yöntemle endeksin tam performansını takip etmek zordur çünkü endeksteki tüm şirketleri satın almak maliyetli ve karmaşıktır. Ayrıca, bu yaklaşım, endeksin tamamını değil, yalnızca seçilen şirketlerin performansını yansıtır.

Futures (Vadeli İşlemler): Yatırımcılar, Dow Jones Endeksi’ne dayalı vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla endeksin gelecekteki performansına yatırım yapabilirler. Futures işlemleri, belirli bir tarihte belirli bir fiyattan endeksi almayı veya satmayı taahhüt eder. Bu şekilde, yatırımcılar endeksin gelecekteki fiyat hareketlerinden yararlanmaya çalışabilirler.

Bu yöntemlerin her birinin kendi avantajları ve riskleri vardır. Yatırımcılar, kendi yatırım hedeflerine, risk toleranslarına ve piyasa görüşlerine uygun olan yöntemi seçmelidirler. Ayrıca, Dow Jones Endeksi’ne yatırım yapmadan önce dikkatlice araştırma yapmak ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmak önemlidir.

DOW 30 Şirketleri Hangileridir?

Dow Jones Endeksi’nde yer alan 30 şirket genellikle Amerika’nın en büyük ve önde gelen şirketlerinden seçilir.

Şu anda Dow 30 Endeksi’nde yer alan şirketlerin bir listesini aşağıda bulabilirsiniz:

 1. 3M Company (MMM)
 2. American Express Company (AXP)
 3. Amgen Inc. (AMGN)
 4. Apple Inc. (AAPL)
 5. Boeing Company (BA)
 6. Caterpillar Inc. (CAT)
 7. Chevron Corporation (CVX)
 8. Cisco Systems, Inc. (CSCO)
 9. Coca-Cola Company (KO)
 10. Dow Inc. (DOW)
 11. Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
 12. The Home Depot, Inc. (HD)
 13. Honeywell International Inc. (HON)
 14. IBM (International Business Machines Corporation) (IBM)
 15. Intel Corporation (INTC)
 16. Johnson & Johnson (JNJ)
 17. JPMorgan Chase & Co. (JPM)
 18. McDonald’s Corporation (MCD)
 19. Merck & Co., Inc. (MRK)
 20. Microsoft Corporation (MSFT)
 21. Nike, Inc. (NKE)
 22. Procter & Gamble Company (PG)
 23. Raytheon Technologies Corporation (RTX)
 24. Salesforce.com, Inc. (CRM)
 25. The Travelers Companies, Inc. (TRV)
 26. UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
 27. The Coca-Cola Company (KO)
 28. Verizon Communications Inc. (VZ)
 29. Visa Inc. (V)
 30. Walmart Inc. (WMT)

Bu şirketler, genellikle Amerika’nın çeşitli sektörlerinden ve endüstrilerinden gelir ve Dow Jones Endeksi’nin genel piyasa hareketlerini yansıtmak için seçilirler. Liste zaman zaman güncellenebilir, bu nedenle en güncel bilgiler için Dow Jones resmi web sitesine veya finansal haber kaynaklarına başvurmak önemlidir.

Ben Ergun Cihat CANKURT. 1986 doğumluyum. Antalya’da yaşıyorum. 9 yıldır dijital pazarlarda (borsa-viop-forex-kripto) alanında ticaret yapıyorum. Buna “Tam anlamıyla tüccarlık yapıyorum” da diyebiliriz. Yani sosyal medya diliyle “Trader”.

Son iki senedir de “Big Trade Boss” eğitim platformunda eğitmen olarak görev alıyorum. Hayat standartlarıma göre tüm ihtiyaçlarımı karşılayabildiğim işim ve mesleğim budur. Başka bir yerden herhangi bir kazanç/gelir elde etmiyorum. Sanırım kendime “Full Time Trader” diyebilirim. 😊

Şu an yapmış olduğum mesleğe başlamadan önce kazanç elde etme adına hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Size anlatabileceğim bir hikayem de yoktu. Öyle ki bugün olduğum yere ben de gökten zembille inmedim. Bu konuma gelene kadar pek çok engelle karşılaştım ve çok çaba gösterdim. Karşılaştığım problemler ve edindiğim başarı hırsım, aslında bu eğitim platformunu kurmama vesile oldu. Borsa pazarına ilk kez girdiğimde ben de hiçbir şey bilmiyordum. Bu yüzden önemli olan senin de benim düştüğüm hatalara düşmeden, engellere takılmadan ve en önemlisi de para kaybetmeden ticarete doğru bir adımla başlaman!

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir